cr. Horváth Anikó – vezető ügyvéd, társasági szakjogász

dr. Horváth Anikó
vezető ügyvéd, társasági szakjogász

Ügyvédi praxisomat 1993. október 1-je óta folytatom Budapesten, XII. kerületi irodámban – 1126 Budapest, Szendrő u. 45. – amelyben együttműködő partner ügyvéd kollégáim közreműködésével látom el feladataimat. Elsődlegesen polgári ügyekkel – ingatlanok, gazdasági jog, társaságok – foglalkozom.

Kiemelkedő jelentőségű területek a munkám során: az ingatlanokkal kapcsolatos koncepciók kialakításában való részvétel és az ehhez kapcsolódó szerződések kimunkálása; a társasági jog területén a cégek, cégcsoportok szerződései, cégalapítások, módosítások, szerződések átvilágítása, jogi kontroll biztosítása. Fontosnak tartom a személyhez kapcsolódó szerződéseket pl. végrendelet, házassági- élettársi vagyonjogi szerződések, mert ezek megléte esetén mind a cégek mind a magánszemélyek jogbiztonsága fokozható.

Elkötelezett vagyok amellett, hogy a jogi ismeretek megfelelő fontossággal legyenek jelen az emberek életében. Több évtizedes tapasztalattal, kreativitásommal és tudásommal egyenlő partnerként kezelve a megbízókat segítek ügyeik megoldásában. Üzleti folyamataik jogi támogatását végzem annak érdekében, hogy hosszú távon minél nagyobb haszonra tegyenek szert, a törvényi előírások betartásával, peres eljárások elkerülésével.

A munkám során eseti jelleggel – a fenti területekhez kapcsolódóan – oktatási tevékenységet is végzek. (CIB Leasing, Fundamenta – Lakáskassza)

Az itt megjelölteken túlmenően Irodám a Tevékenységi körök link alatt felsorolt jogterületeken szerzett gyakorlatot, amelyekben szintén aktívan részt veszek

1990-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel végeztem jogi tanulmányaimat és szereztem állam-és jogtudományi doktori címet.

Az egyetem elvégzését követően 1990 – 1993 között jogi előadó munkakörben dolgoztam a 199. sz. Jogtanácsosi Munkaközösségben.

1992-ben jogi szakvizsgát szereztem.

1993-tól a Budapesti Ügyvédi kamara tagja vagyok.

2000-ben az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének szervezésében társasági szakjogász képesítést szereztem.

2001-ben a Páneurópai Jogász Unió szervezésében internet-jogi szakértő továbbképzésen vettem részt.

2014 júniusában másoddiplomás képzésen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Közbeszerzési Szakjogász képzésén Közbeszerzési Szakjogász képesítést szereztem.

dr. Tyukodi Attila – ügyvéd, együttműködő partner

dr. Tyukodi Attila
ügyvéd, együttműködő partner

Ügyvédi Irodám elsősorban polgári jogi ügyekkel foglalkozik, tevékenységem középpontjában az ingatlanjog (ingatlan adásvételi-, csere-, ajándékozási-, tartási-, életjáradéki szerződések lebonyolítása), a társasági jog (cégalapítás, cégmódosítás), továbbá végrendeletek készítése, valamint megbízási és vállalkozási típusú ügyletek szerződéseinek, okiratainak elkészítése áll, ugyanakkor széleskörű, naprakész szakmai ismeretekkel és több éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezem a munkajog területén is.

A munkám során eseti jelleggel – a fenti területekhez kapcsolódóan – oktatási tevékenységet is végzek. (CIB Leasing, Fundamenta – Lakáskassza)

2002-ben a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán cum laude minősítéssel végeztem jogi tanulmányaimat és szereztem állam- és jogtudományi doktori címet.

2002-től kezdődően részt vettem az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének szervezésében biztosítási jogi szakjogász képzésben.

2007-ben jó minősítéssel jogi szakvizsgát szereztem.

2007-től a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja vagyok.

Az egyetem elvégzését követően dr. Horváth Anikó egyéni ügyvéd irodájában láttam el ügyvédjelölti tevékenységet, majd a jogi szakvizsga megszerzését követően saját ügyvédi irodát alapítottam, amely Budapesten a XII. kerületben, a Szendrő u. 45. szám alatt található.

Saját praxisom önálló vezetése mellett továbbra is aktívan közreműködök a dr. Horváth Anikó Ügyvédi Iroda tevékenységében.

dr. Runyai Ferenc - ügyvéd, együttműködő partner

dr. Runyai Ferenc
ügyvéd, együttműködő partner

2012 őszén a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán cum laude minősítéssel végeztem jogi tanulmányaimat és szereztem jog- és államtudományi doktori címet.

Német és latin nyelvből általános középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezem.

2013. januártól ügyvédjelöltként vettem részt az Iroda életében, majd a jogi szakvizsga megszerzését követően, 2017 tavaszán saját ügyvédi irodát alapítottam, amely Budapesten a XII. kerületben, a Szendrő u. 45. szám alatt található.

Saját praxisom önálló vezetése mellett továbbra is aktívan közreműködök a dr. Horváth Anikó Ügyvédi Iroda tevékenységében.

Munkám során gazdasági társaságok iratainak – legfőbb szerve ülésének dokumentumai, társasági szerződések, alapító okiratok, azok módosítása – és kereskedelmi szerződések szerkesztésével kiemelten foglalkozom.

Közreműködöm továbbá felszámolási és fizetési meghagyásos eljárások, végrehajtási eljárások lebonyolításában.

Ingatlanügyek kapcsán elsősorban adásvételi szerződések szerkesztésével és a kapcsolódó földhivatali ügyintézéssel foglalkozom, valamint bérleti szerződéseket, használati megállapodásokat szövegezek Megbízóink részére.

Eljárok továbbá Ügyfeleink képviseletében hagyatéki ügyekben, illetve foglalkozom végrendeletek szerkesztésével, valamint házassági, élettársi vagyonjogi szerződések készítésével.

Bajczik Boglárka - irodavezető asszisztens

Bajczik Boglárka
irodavezető asszisztens

Részt veszek az ügyvédek munkájának támogatásában, az ügyfeleinkkel és a különböző hatóságokkal történő kapcsolattartásban, megbeszélések egyeztetésében, az adminisztratív teendők elintézésében, amelybe beletartozik az irattári, postai dokumentumok nyilvántartása, az adatlapok kitöltése, a formanyomtatványok hatóságokhoz történő megküldése, illetve az elektronikus számlázási feladatok. Közreműködök a cégeljáráshoz kapcsolódó gazdasági társasági iratok, a társasági szerződések, alapító okiratok, azok módosításának előkészítésében. Részt veszek továbbá az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések adategyeztetésében, előkészítésében.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem 2016-ban.

Német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem.

2018 nyara óta a dr. Horváth Anikó Ügyvédi Irodában irodavezető asszisztens vagyok.