Megjelölhet-e több elővásárlási ranghelyet a vevő a szerződésben?

Irodánk egyre gyakrabban működik közre termőföldnek minősülő ingatlanok adásvételében, amely ügyletek esetében a földforgalmi törvény (2013. évi CXXII. törvény) speciális rendelkezéseit kell alkalmazni.

A hivatkozott törvény speciális rendelkezései szabályozzák az okirat(ok) formai követelményeit (ún. biztonsági okmány), azok tartalmi követelményeit (elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések, egyes kötelezően megtenni szükséges nyilatkozatok, földszerzési maximum stb.), illetve a földszerződések esetében követendő eljárási szabályokat (szerződés kifüggesztése, hatósági jóváhagyása stb.).

Az alábbi cikkben a földszerződések esetében alkalmazandó és vizsgálandó elővásárlási jog kapcsán olvashatnak egy érdekes jogesetet, amely ügy az Alkotmánybíróságig jutott: https://www.jogiforum.hu/hirek/42136

Amennyiben jogi kérdése van, vagy jogi segítségre van szüksége, konzultáljunk telefonon vagy online: Kapcsolatfelvétel