Sokszor előfordul, hogy az ingatlan bérlője a bérelt ingatlanba, mint állandó lakcímre jelentkezik be a bérbeadó hozzájárulásával. Ilyenkor az is előfordul, hogy miután a bérlő kiköltözik az ingatlanból, a lakcímét nem változtatja meg, nem jelentkezik át másik ingatlanba. Mit tehet ilyenkor az ingatlan tulajdonosa/haszonélvezője? Megindítja az ingatlan címe szerinti járási hivatalban a lakcím fiktívvé nyilvánítására irányuló eljárást.

De hogy jön ide a haszonélvező? Az ingatlant többnyire annak tulajdonosa adja bérbe, de amennyiben az ingatlannak haszonélvezője van, akkor a haszonélvező jogosult az ingatlant bérbeadni, ha arra az ingatlan tulajdonosa azonos feltételek mellett (vagyis bérleti díj fizetése mellett!) nem tart igényt.

Amennyiben tehát a bérlő az ingatlanból elköltözött, de lakcímét nem változtatja meg, akkor az ingatlan tulajdonosának illetve haszonélvezőjének kérelmére a lakcím fiktívvé nyilvánítására abban az esetben van lehetőség, amennyiben a lakásba bejelentett személy elköltözött az ingatlanból és az új lakcímének bejelentését három munkanapon belül nem teljesítette.

Ellenkező bizonyításig a szállásadó (tulajdonos, illetve haszonélvező) írásbeli nyilatkozata igazolja, hogy a szállásadónak nem minősülő személy bejelentett lakcímadata nem valós. A járási hivatal megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg az illető a valós lakcímét be nem jelenti. Fiktívvé nyilvánított lakcímmel az illető semmilyen hivatalos ügyet nem tud intézni (pl. hitelt felvenni, banki ügyet intézni, telefonszolgáltatást vásárolni, internet előfizetést kötni stb.), mert a lakcímnyilvántartásban a lakcímadatánál szerepel a bejegyzés arról, hogy az már nem valós adat.