A főszabály szerint az adásvételi szerződésben nem szereplő házastárs is fele részben tulajdonosa az ingatlannak, még akkor is, ha a tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba nincs bejegyezve, mert ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosnak minősül. A házasság alatt a fő szabály az, hogy amit a házastársak szereznek, az közös vagyonnak minősül, amelynek a házastársak 1/2-1/2 arányú tulajdonosai.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:37. §-a kimondja, hogy ha az ingatlantulajdonos a tulajdonjogot ingatlan-nyilvántartáson kívül szerezte, igényt tarthat arra, hogy tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. Ezekben az esetekben valamilyen tény bekövetkezte eredményezi a tulajdonjog keletkezését, és ily módon az örökös, az elbirtokló, a házastárs, az élettárs stb. tulajdonosnak tekintendő annak ellenére, hogy tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba nincs bejegyezve.

Ha viszont valaki adásvétel, csere, ajándékozás vagy más szerződés alapján szerzi meg az ingatlant, akkor a tulajdonjoga csak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel keletkezik. A tulajdonjog bejegyzéséig csak kötelmi (szerződésen alapuló) igénye van a tulajdonjogot átruházóval szemben.

Fontos megjegyezni azt is, hogy amennyiben a házastárs a különvagyonába tartozó pénzen vásárolja az ingatlant, vagy a különvagyonába tartozó ingatlant eladja és abból egy másikat vásárol, akkor az így vásárolt ingatlan a különvagyona lesz, tehát a házastársa nem lesz ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos.