Dolog, így ingatlan esetében is gyakran előfordul, hogy az több személy tulajdonában áll, tehát azon osztatlan közös tulajdon áll fenn.

Osztatlan közös tulajdon esetében a jogszabály szerint a tulajdonostársak mindegyike jogosult a dolog használatára és birtoklására, viszont ilyen esetekben is jellemzően megosztják a tulajdonosok a használatot egymás között, sokszor „csak” szokásjogi alapon és szóban.

 

A jogviták elkerülése érdekében célszerű ezt a bizonyos használati megosztást írásba foglalni, ekkor jön létre a használati megosztási szerződés.

A használati megosztásról rendelkező megállapodásban számos, az osztatlan közös tulajdonnal kapcsolatos kérdés rendezhető, úgy mint (a teljesség igénye nélkül) az, hogy ki, milyen területrész kizárólagos használatára jogosult; ki, milyen mértékben köteles viselni az ingatlan költségeit; hogyan, miként közelíthetők meg az ingatlan egyes részei; a közművek miként kerültek kialakításra és hol helyezkednek el a mérőórák stb.

A használati megosztási szerződéshez célszerű vázrajzot is csatolni, illetve a megállapodást magát ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalni, hiszen pl. banki hitelezés esetén a hitelezhetőséghez a bankok az ügyvédi ellenjegyzést megkövetelik az iraton.

 

Osztatlan közös tulajdonnal kapcsolatos jogi ügyeikkel keressék bizalommal Ügyvédi Irodánkat!