A koronavírus számtalan negatív hatása mellett pozitív változásokat, újításokat is hozott, amelyek közül az egyik a távellenjegyzés intézménye.

A távellenjegyzés lehetővé teszi, hogy az Ügyfél a világ bármely pontján megtegye ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott jognyilatkozatát anélkül, hogy személyesen meg kellene jelennie az ellenjegyző ügyvéd irodájában.

A távellenjegyzés során a megtenni kívánt jognyilatkozat (egyoldalú nyilatkozat, szerződés stb.) tartalmát a nyilatkozatot tevő fél és az eljáró ügyvéd részletesen megtárgyalja, majd azt az ügyvéd elkészíti és e-mail útján megküldi a nyilatkozatot tevő fél részére. Az Ügyfél a szóban forgó jognyilatkozatot (és az ahhoz esetlegesen kapcsolódó egyéb iratokat) kinyomtatja, aláírja és postán megküldi az ellenjegyző ügyvéd részére. Az aláírt iratok megérkezése után az ellenjegyző ügyvéd az Ügyvédi Kamara által meghatározott módon és eljárásrend szerint azonosítja a nyilatkozatot tevő Ügyfelet, majd a tárgyi jognyilatkozatot ellenjegyzi.

A távellenjegyzés jogintézménye megkönnyíti és felgyorsítja az ügymenetet olyan esetben, amikor az Ügyfél személyesen nem tud megjelenni az ellenjegyző ügyvédnél, ugyanakkor a jognyilatkozat megtétele nem tűr halasztást.

Ügyvédi Irodánk távellenjegyzés alkalmazásával is készít ingatlan adásvételi-, és ajándékozási szerződéseket, eljár cégalapítások, cégmódosítások ügyében.

kapcsolat