Ügyvédi Irodánk semmi esetre nem javasolja az internetes szerződés minta és nyilatkozat minta bármelyikének használatát.

Ügyfeleinket érintő kötelmi ügyletek kapcsán sokszor találkozunk ezzel a kérdéssel. Az interneten található szerződés sémák és nyilatkozat minták mennyire megfelelők, mennyire használhatók biztonsággal.

Szerződés és nyilatkozat minta – ki a forrás?

Ezen szerződések kapcsán nem tudhatjuk, hogy azt jogvégzett szakember készítette-e, az irat rendelkezései megfelelnek-e az éppen hatályos jogszabályi rendelkezéseknek. Milyen szempontok, feltételek figyelembevételével készült az internetre feltöltött irat.

A mai jogi környezetben a jogszabályok szinte napról-napra változnak. Még a gyakorlott ügyvédek, jogászok sem tehetik meg azt, hogy rutinból készítenek iratokat. Minden esetben ellenőrizni szükséges a szerződés készítésének időpontjában hatályos jogszabályokat!

A szerződés minták használata azért sem javasolt, mert bár elcsépelten hangzik, de valóban minden jogügylet, minden szerződés más és más, mondhatni egyedi.

Ingatlanok adásvétel, bérleti szerződés minta

Ilyen típusú szerződések esetén a szerződés tartalma sok minden más mellett függ többek között azon alapkérdéstől, hogy milyen típusú ingatlanról van szó. Családi ház, társasházi lakás, szövetkezeti lakás, beépítetlen terület, termőföld? Csupán az ingatlan jogi jellege alapján különféle jogszabályok alkalmazandók az adott jogügylet esetében.

Alapvető különbségeket eredményez, hogy a jogügyletben csak természetes személyek vagy jogi személyek is részt vesznek-e, érintett-e kiskorú, cselekvőképtelen személy vagy haszonélvező az ügyletben. Szintén alapkérdés az ingatlan állapota, állaga, amely körülmények a kellékszavatosság miatt is nagy jelentőséggel bírnak.

Egy adásvétel esetében a fizetési konstrukció, fizetési ütemezés is meghatározó, hiszen például terhelt ingatlan esetén vagy bankhitelből finanszírozásra kerülő ingatlan esetén számos kérdés tisztázandó a szerződés elkészítéséhez, amelyeket az iratban is rögzíteni kell.

Bérlet esetében is számtalan kérdés vizsgálandó, úgy, mint a bérleti díj összege, megfizetésének módja, késedelme szankciói, a szerződés időtartama, a kaució kérdése, a rezsifizetés módja, a felmondási okok stb.

Láthatjuk, hogy taxatíve fel sem lehet sorolni azon szempontokat, amelyeket egy adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés esetén vizsgálni. Magában az iratban szabályozni szükséges, legalábbis nagyon hosszúra nyúlna jelen figyelemfelhívó írás, ha megpróbálkoznánk vele.

Egyéb okok, amiért ne használjuk a szerződés sablonokat

A fentieken túl, egy szerződés tartalmi megfelelősége mellett ugyanilyen fontos szempont az alaki megfelelés is, hiszen bizonyos szerződések esetében a kívánt joghatás kiváltásához pl. ügyvédi ellenjegyzés szükséges.

Így van ez többek között az ingatlanok adásvétele esetében, amely szerződéstípusnál az ügyvédi ellenjegyzés megléte feltétele az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyezhetőségnek.

Irodánk tehát feltétlenül azt javasolja, hogy valamennyi szerződéses jogviszonyuk esetén a szerződés írásba foglalásához kérjék megfelelő jogi ismeretekkel rendelkező szakember segítéségét a jogbiztonság, az érvényesség és a végrehajthatóság érdekében.


<< KAPCSOLAT >>