A Polgári Törvénykönyv által nevesített szerződések közül talán az egyik legtipikusabb szerződéstípus a kölcsönszerződés. Élete során szinte valamennyi jogalany találkozik valamilyen formában ezzel a szerződéstípussal, azonban előfordulásának gyakorisága ellenére a Ptk-beli szabályozása nem egyértelmű, a szerződéstípusra vonatkozó számos részletkérdésben a bírói gyakorlat sem egységes. Így van ez a kölcsönszerződés felmondására vonatkozó szabályok, illetve a felmondás joghatásaira vonatkozó szabályok esetében is, amelyekre vonatkozó főbb anomáliákra jelen cikk hívja fel a figyelmet.

A szerző által leírtak megerősítik Irodánk azon álláspontját, miszerint kölcsönszerződés aláírása előtt (szerződési pozíciótól függetlenül) célszerű ügyvéd tanácsát kikérni a tárgyi szerződés tartalma vonatkozásában, illetve hogy a kölcsönszerződést javasolt minden esetben (legalább) ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalni.

Bővebben itt olvashat erről: https://ptk2013.hu/szakcikkek/gardos-peter-a-kolcsonszerzodes-felmondassal-torteno-megszunese/6926